Prenájom Inventáru

Častokrát sa stáva, že klientovi nemôžeme pripraviť výzdobu, pretože daný termín máme už plne obsadený. V takom prípade sa nebránime prenajatiu nášho inventáru, pokiaľ ho samozrejme nebudeme sami využívať. Neváhajte nás preto kontaktovať a informovať sa o možnostiach prenájmu niečoho, čo vám v našich galériách padlo do oka.